Kaple svaté Ludmily

Kaple Svaté Ludmily v Domově pro seniory Okružní

Budovu domova navrhl Ing. arch Miroslav Kolofík, provoz byl zahájen v květnu 1994.\Místnost svým stavebním profilem byla předurčena k dnešnímu využití. Celní stěna je profilována skleněnými okny ve tvaru lodní přídě. Dřevěné příčky členící skleněnou výplň mají tvar křize s paprsky. Pohled do zeleně zahrady podtrhuje duchovní atmosféru kaple. Nad vchodem kaple se nachází kur přístupný z centrálního schodiště budovy.
 

Vybavení kaple

  • Svatostánek - plastiku kolem svatostánku vyvořil pan Miloš Muzikář.
  • Srdce a paprsky vyjadřují Boží lásku a milosrdenství, zlatá stuha je atributem- sv. Ludmily
 
 
Slavnostní žehnání svatostánku bylo 7. ledna 2011. V lednu 2010 v době, kdy pan Muzikář přiměl plastiku, každé ráno přilétali na borovici kalousové (druh sovy), až bylo dílo dokončeno, odlétli. Od té doby se zde neobjevili.

Paličkované obrazy Svatá rodina, Anděl strážný a Madona jsou dílem výtvarnice p. Stejskalové z Doubravníku a byly zakoupeny z daru obyvatel.

V roce 2021 byla z daru pořízena socha svaté Ludmily z lipového dřeva. K 1100 výročí úmrtí svaté Ludmily. Aurtorem je sochař Vladimír Matoušek
Mše svaté jsou každý pátek v 16,00 hodin.
Duchovní správa je zajišťována s farností Brno - Lesná, otec Karel Cikrle.

Mimo pravidelné bohoslužby se zde konají pobožnosti a společné modlitby. Kaple je přístupna celodenně. Pastorační službu zajišťuje Mgr. Barbora Dvořáková
top