Pracovní příležitosti

 
 

 
                                 Domov pro seniory Okružní., p. o. , Okružní 29, 638 00 Brno
                                                                  tel. 545 549 375, 545 549 380
                                             e-mail: mzdova@okr.brno.cz, info@okr.brno.cz
 
 
h l e d á
 
vhodné adepty na pracovní pozici
 
kuchař- kuchařka

 
Charakteristika a základní požadavky na inzerovanou pracovní pozici
 
 
Tato pracovní pozice vyžaduje znalost přípravy teplé a studené kuchyně,  schopnost týmové práce, komunikativnost, přizpůsobivost, morální bezúhonnost a dobrý zdravotní stav. 
Kvalifikační předpoklady: vyučen v oboru popřípadě praxe
Platové zařazení podle zákona 262/2006 Sb. a Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění  - 5. platová třída. V souladu s ustanoveními zákoníku práce jsou vypláceny příplatky za práci o sobotách a nedělích, ve svátek.Po zapracování je možné přiznat osobní příplatek podle vnitřních předpisů a zdrojů organizace.
Pracovní smlouva je uzavírána zpočátku na dobu určitou na jeden rok s tříměsíční zkušební lhůtou. V případě osvědčení a zapracování s možností změny smlouvy na dobu neurčitou.
Pracovní režim- od pondělí do neděle dle rozvrhu služeb, 40 hodin týdně.
Zaměstnancům nabízíme možnost závodního stravování s příspěvkem zaměstnavatele, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění z FKSP.
 
Předpokládaný nástup
nástup únor 2023
 
Kontaktní osoba a podávání informací
 
Pro zájemce o inzerovanou pozici je kontaktní osobou personalistka Bc. Zita Plšková            tel: 545 549 375, e-mail mzdova@okr.brno.cz.
Žádost, vč. profesního životopisu, lze zaslat poštou, popř. e-mailem na výše uvedené kontaktní adresy, případně předat osobně.
Datum zveřejnění inzerátu: .8.2. 2023
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prodloužení platnosti inzerátu, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zároveň si vyhlašovatel vyhrazuje právo od výběrového řízení odstoupit, či ho zrušit bez udání důvodů kdykoliv v jeho průběhu.
 

Kontaktní osoba

ředitelka
Mgr. Barbora Dvořáková
top