Úhrady za služby

Denní platba zahrnuje

Ceník platný od 1. 1. 2023
 • Ubytování 280 Kč
 • Celodenní stravování 235 Kč
 
Celková úhrada je stanovena v souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona o sociálních službách, kdy musíte mít příjem alespoň 15 % z. Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele.

Úhrada za ubytování zahrnuje náklady na topení, spotřebu elektrické energie, vodu, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.
 

Úhrada zahrnuje

 • úklid,mytí oken, praní záclon
 • praní a žehlení osobního prádla
 • vodní a stočné
 • teplá voda a topení
 • spotřeba el.energie

V úhradě není zahrnuto

 • poplatek za TV a rozhlas
 • kabelová televize
 • telefon
 • fakultativní služby

 

Sociální služby hrazené z příspěvku na péči

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv
top