Domov pro seniory

Informace o službě

Poslání

Podporujeme a pomáháme lidem seniorského věku při překonávání obtíží spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporujeme je v soběstačnosti a udržování přirozené vazby, zajišťujeme individuální potřeby formou nepřetržitého provozu kvalifikovaného personálu řídícího se mottem: Domov s péčí - péče s láskou.

Naše cíle

  • uživatelé žijí v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života
  • uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby co nejdéle uchová svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti
  • uživatelé se v prostředí domova cítí bezpečně
  • motivovat uživatele k aktivnímu životu
  • uživatel, který prostřednictvím poskytované sociální služby udržuje přirozené sociální vztahy s rodinou

Cílová skupina

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osobě, kterou nelze zajistit rodinnou nebo terénní službou.

Věkovou strukturu tvoří mladší senioři od 60 do 80 let a starší senioři nad 80 let.

Informace pro žadatele

Poskytované služby

Ubytování

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích nebo ve dvoupokojových jednotkách. V pokoji se nachází předsíň se šatními skříněmi, koupelna se sprchovým koutem WC, lodžie, pečovatelské lůžko, kuchyňská linka a nábytková stěna. Uživatel si může obytnou jednotku vybavit vlastním vybavením, ​​po domluvě. V obytných jednotkách jsou telefonní přípojky, které současně slouží jako komunikační systém, je k dispozici připojení na televizní anténu a WIFI.

Stravování

Stravování je zajištěno vlastním stravovacím provozem, kde se vaří dle zásad zdravé výživy. Stravu si uživatelé vybírají  z předem zveřejněného jídelního lístku. Nabízené varianty jsou připravovány v dietních úpravách dle potřebné diety.

Odborná ošetřovatelská péče

Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné zdravotní sestry, které ve spolupráci s lékařem provádějí odborné zdravotní úkony, např. zajištění a podávání léků, léčba ran, odběr biologického materiálu, vyšetření glykemie.
 

Pomoc při péči o domácnost

Pomoc při úklidu věcí, péči o prádlo, obuv, pomoc při obsluze  domácích spotřebičů, např. uvaření kávy apod.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Obyvatelům pomáháme v situacích, které sami nezvládnou například oblékání, vysvlékání,  přesun na lůžko nebo vozík, při vstávání z vozíku, lůžka, při změně polohy, při podávání jídla, pití, orientaci v pokoji, po budově. Pomoc je v takové míře, v jakém ji konkrétní uživatel nezvládá.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytujeme pomoc při běžné denní hygieně, péči o vlasy, nehty, péči o pleť, při použití WC nebo toaletního křesla.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Uživatele podporujeme v udržování vztahů s rodinou, přáteli.  Pomůžeme jim   při využívání dostupných
služeb např. návštěva cukrárny, obchodu. Dále pomůžeme při komunikaci, při zajištění duchovních služeb.

Aktivizační činnosti

Všem uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity, které jim zpříjemňují pobyt v Domově a zároveň pomáhají  při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností. Jedná se o skupinové nebo individuální  činnosti v Klubu (výtvarná dílna, reminiscence, diskuze, na aktuální témata. Součástí jsou i kulturní programy například přednášky, divadelní či hudební vystoupení. Skupinové nebo individuální cvičení. Bohoslužby v kapli.
 

Sociálně terapeutické činnosti

Navazují na aktivizační činnosti a také napomáhají k tomu, aby si uživatel udržel stávající schopnosti a
dovednosti v každodenním životě.

Rehabilitační péče

Rehabilitační péči zajišťující v souladu s pokyny lékaře fyzioterpautky, skupinové i individuální cvičení, cvičení na motomedu.
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživatele podporujeme a pomáháme jim při řešení úředních a společenských záležitostí, při jednání s úřady.

Doplňkové služby

Uživatelé mohou využít služby kadeřnice, pedikérky nebo kosmetičky. Dále mohou využít drobného prodeje na recepci.
top