Na co se nás často ptáte

22. 01. 2024
1. Kdo si může podat žádost do Domova
 
Přijímáme žádosti těch seniorů, kteří jsou starší 60ti let a kteří potřebují celodenní péči a dohled druhé osoby. Tuto péči jim pro velký rozsah nelze zajistit doma pečovatelskou službou a domácí péčí, nemohou tedy už doma zůstat.
Nepřijímáme žádosti „pro jistotu“ nebo „do budoucna“, nepřijímáme ani žádosti seniorů soběstačných, kteří by zvládli pobyt doma s využitím pečovatelské služby.
 
2. Co to znamená celodenní péče a dohled?
V praktické rovině to znamená, že takoví senioři mají výrazné potíže při pohybu (používají např. mechanický vozík nebo chodítko a neobejdou se bez doprovodu), potřebují pomoc při přípravě snídaně, oběda i večeře, potřebují, aby jim někdo pomohl při umývání a oblékání, protože to sami nezvládnou, potřebují někoho, kdo jim pomůže při používání toalety včetně výměny inkontinenčních pomůcek. Potřebují pomoc při chystání a podávání léků. Nepostarají se sami o domácnost, nevyperou si, neumyjí nádobí. Potřebují pomoc při vyřizování úředních záležitostí, protože se na úřad sami nedostanou, často je pro ně také obtížné provádět jakékoliv osobní aktivity, včetně těch volnočasových.
 
 
3. Co žádost obsahuje
Je potřeba do Domova doručit vyplněný formulář Žádost o poskytování sociální služby
a Posudek o zdravotním stavu - oba dva dokumenty si můžete stáhnout v oddíle Dokumenty.
 
4. Jakou formou lze žádost podat
Tiskopisy můžete doručit osobně, zaslat poštou anebo emailem (je nutné přiložit sken žádosti, nikoliv fotografii např. z mobilu).
 
5. Zpracování žádosti
Každou žádost individuálně posoudí sociální pracovnice. Osloví Vás k upřesnění informací o Vás a o péči, kterou potřebujete. Na základě jednání s Vámi a získaných informací posoudí, zda splňujete podmínky k přijetí žádosti.  Pokud ano, žádost je zařazena do evidence a v případě uvolnění vhodného místa budete osloveni. Pokud podmínky nesplňujete, probere s Vámi sociální pracovnice další vhodný postup, doporučí Vám např. jiný typ sociálních služeb.
 
6. Poskytnutí informací
Pokud chcete upřesnit informace ke službě, doplnit si informace před podáním žádosti, obraťte se na naše sociální pracovnice - osobně, na telefonních číslech 545 549 392 a 545 549 382 nebo mailem soc@okr.brno.cz a soc1@okr.brno.cz
 
 
 
 
 
top