Poděkování školám, školkám

28. 12. 2020
Adventní čas byl dobou, kdy jsme se setkávali s dětmi ze škol, školek.
A na vystoupení dětí s´jsme se vždy všichni těšili.
Korona nám tuto radost chtěla vzít, ale ukázalo se, že učitelský sbor, přes všechny problémy s výukou, dokáže děti motivovat k rozdávání radosti..
Tímto chcem poděkovat všem peagogům a žákům těchto škol:
Zákaldní škola Milénova
Mateřská škola Nejedlého
Základní škola Moravské Knínice
Taneční škola Filiánek
Lesní školka Machanka
Všem děkujeme, že myslíte na seniory  a svúj čas jste věnovali výrobě přáníček a dárků, za které děkujeme a velmi si jich vážíme.
Přinesly  velkou radost do našeho domova.
Děkujeme a těšíme se na setkání v novém roce

Za kolektiv obyvatelů a zaměstnanců
Mgr Barbora Dvořáková - ředitelka
top