Sponzoři

ROK 2017
Ing. Petr Jašek
firma E.ON
Otilie Veselková
Ing. Zdeněk Urbánek
Lenka Krčmová


Našim sponzorům děkujeme za finanční dary, bez nichž bychom nemohli realizovat naše záměry, které slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb v našem Domově 

Dopis sponzorům

Vážení obchodní partneři, rodinní příslušníci, sponzoři
Domov pro seniory Okružní je příspěvkovou organizací, která je zčásti závislá na dotacích a z části na úhradách od klientů. Ty však ne vždy pokryjí náklady na zajištění poskytovaných služeb. Neboť se v současné době potýkáme s nedostatkem finančních prostředků pramenící ze snížení rozpočtu měst, dovolujeme si Vás tímto oslovit s žádostí o sponzorský příspěvek popřípadě hmotný sponzorský dar.
Váš Sponzorský příspěvek v jakékoli výši či sponzorský dar nám velmi pomůže v Našem nikdy nekončícím úsilí poskytovat maximální možnou podporu lidem v seniorském věku.
Jako kompenzaci Vaší štědrosti Vás velmi rádi uvedeme jako naše sponzory v prostorách našeho domova a na webových stránkách.
Jsme domovem, který se řídí mottem „Domov s péčí- péče s láskou." Přispějte i Vy a pomozte nám i nadále udržovat vysoký standard námi poskytovaných služeb. Rádi bychom Vám tímto také poděkovali za doposud vřelé a korektní vztahy a i nadále se těšíme v jejich pokračování.
Děkujeme za pochopení a případnou pomoc.


S pozdravem
Mgr.Barbora Dvořáková
ředitelka DpS

„Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk."
Sofokles